Khai trương được coi là một sự kiện vô cùng quan trọng nhất của một doanh nghiệp, công ty. Bởi nó đánh dấu sự ra mắt của công ty trên thị trường. Nhưng để khai trương thành công tốt đẹp cần hội tụ rất nhiều yếu tố? và một trong những yếu tố quan trọng nhất đã có Sao Mai giúp bạn rồi.

 

 

 

Viết bình luận của bạn: