Tiệc khánh thành đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặn đường phát triển của  nhà máy TAMURA Việt Nam, chúc mừng thành công và phát triển! 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn: