Lễ hội Hoa Lư là lễ hội thường niên hàng năm của tỉnh Ninh Bình, được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, với vị thế là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai vinh dự phục vụ Tiệc cho lễ hội Hoa Lư Tràng An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn: