TIỆC MÂM 10 - SET CHUYÊN ĐỀ NGỖNG 1.800.000đ/ mâm 6 người

1.800.000₫
Menu 1. Nộm ngũ sắc 2. Ngô chiên bơ 3. Tiết canh ngỗng (hoặc luộc) 4. Ngỗng hấp 5. Ngỗng xào lăn 6. Ngỗng nướng 7. Ngỗng rựa mận 8. Dồi cổ ngỗng 9. Lòng mề xào thập cẩm 10. Xáo măng 11. Bún 12. Tráng miệng

Menu

1. Nộm ngũ sắc

2. Ngô chiên bơ

3. Tiết canh ngỗng (hoặc luộc)

4. Ngỗng hấp

5. Ngỗng xào lăn

6. Ngỗng nướng

7. Ngỗng rựa mận

8. Dồi cổ ngỗng

9. Lòng mề xào thập cẩm

10. Xáo măng

11. Bún

12. Tráng miệng