MÓN XÔI, CƠM

Liên hệ

Xôi xéo
Xôi vò
Xôi vừng dừa
Xôi vò hạt sen
Xôi gấc
Xôi trắng ruốc
Cơm tám

Xôi xéo

55.000 VNĐ

Xôi vò

55.000 VNĐ

Xôi vừng dừa

55.000 VNĐ

Xôi vò hạt sen   

 60.000 VNĐ

Xôi gấc

50.000 VNĐ

Xôi trắng ruốc

50.000 VNĐ

Cơm tám           

20.000 VNĐ