MÓN XÔI, CƠM

Xôi xéo

60.000 VNĐ

Xôi vò

60.000 VNĐ

Xôi vừng dừa

60.000 VNĐ

Xôi vò hạt sen   

80.000 VNĐ

Xôi gấc

60.000 VNĐ

Xôi trắng ruốc

60.000 VNĐ

Cơm tám           

35.000 VNĐ