MÓN XÔI, CƠM

Liên hệ

Xôi xéo
Xôi vò
Xôi vừng dừa
Xôi vò hạt sen
Xôi gấc
Xôi trắng ruốc
Cơm tám

Xôi xéo

60.000 VNĐ

Xôi vò

60.000 VNĐ

Xôi vừng dừa

60.000 VNĐ

Xôi vò hạt sen   

80.000 VNĐ

Xôi gấc

60.000 VNĐ

Xôi trắng ruốc

60.000 VNĐ

Cơm tám           

35.000 VNĐ