MÓN CANH

Canh chua thịt

60.000 VNĐ

Canh bí nấu sườn

70.000 VNĐ

Canh cua mồng tơi + cà muối    

60.000 VNĐ

Canh chua ngao

60.000 VNĐ

Canh măng sườn

70.000 VNĐ

Canh chua cá

80.000 VNĐ

Canh mọc

70.000 VNĐ

Canh bóng thập cẩm

70.000 VNĐ

Canh sườn dọc mùng

70.000 VNĐ

Canh cua hoa lý

70.000 VNĐ