MÓN CANH

Liên hệ

Canh chua thịt
Canh bí nấu sườn
Canh cua mồng tơi + cà muối
Canh chua ngao
Canh măng sườn
Canh chua cá
Canh mọc
Canh bóng thập cẩm
Canh sườn dọc mùng

Canh chua thịt

45.000 VNĐ

Canh bí nấu sườn

60.000 VNĐ

Canh cua mồng tơi + cà muối    

60.000 VNĐ

Canh chua ngao

50.000 VNĐ

Canh măng sườn

60.000 VNĐ

Canh chua cá

60.000 VNĐ

Canh mọc

60.000 VNĐ

Canh bóng thập cẩm

60.000 VNĐ

Canh sườn dọc mùng

60.000 VNĐ

Canh cua hoa lý

70.000 VNĐ