ĐẶC SẢN NGỖNG 1

Đc sn ngng 1 – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Tiết canh ngỗng

2. Cỗ ngỗng nhồi

3. Ngỗng xào lăn

4. Ngỗng hấp

5. Lòng ngỗng xào

6. Ngỗng nấu canh măng