ĐẶC SẢN LỢN MÁN

1.000.000₫

Lợn mán xào lăn
Lợn mán hấp
Lợn mán nướng
Lòng dồi hấp
Lợn mán nấu rượu mân
Canh măng
Tiết canh

Đc sn ln mán – 1.000.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Lợn mán xào lăn

2. Lợn mán hấp

3. Lợn mán nướng

4. Lòng dồi hấp

5. Lợn mán nấu rượu mân

6. Canh măng

7. Tiết canh