ĐẶC SẢN GÀ CHỌI

1.200.000₫

Gà chọi bóp răm
Gà chọi nướng
Gà chọi nấu rượu mận (hoặc nấu cà ri)
Gà chọi hấp
Gà chọi xáo măng
Lòng mề gà xào hoa

Đc sn gà ch– 1.200.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gà chọi bóp răm

2. Gà chọi nướng

3. Gà chọi nấu rượu mận (hoặc nấu cà ri)

4. Gà chọi hấp

5. Gà chọi xáo măng

6. Lòng mề gà xào hoa