ĐẶC SẢN GÀ CHỌI

Đc sn gà ch– 1.200.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gà chọi bóp răm

2. Gà chọi nướng

3. Gà chọi nấu rượu mận (hoặc nấu cà ri)

4. Gà chọi hấp

5. Gà chọi xáo măng

6. Lòng mề gà xào hoa