ĐẶC SẢN ĐÀ ĐIỂU 2

1.550.000₫

Đà điểu tiềm thuốc bắc
Đà điểu xào thập cẩm
Đà điểu rang tiêu hạt
Đà điểu hầm nấm
Bít tết đà điểu (hoặc đà điểu chiên xù)
Đà điểu nấu lẩu

Đc sn đà điu 2 – 1.550.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 3 mâm

1. Đà điểu tiềm thuốc bắc

2. Đà điểu xào thập cẩm

3. Đà điểu rang tiêu hạt

4. Đà điểu hầm nấm

5. Bít tết đà điểu (hoặc đà điểu chiên xù)

6. Đà điểu nấu lẩu