ĐẶC SẢN ĐÀ ĐIỂU 2

Đc sn đà điu 2 – 1.550.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 3 mâm

1. Đà điểu tiềm thuốc bắc

2. Đà điểu xào thập cẩm

3. Đà điểu rang tiêu hạt

4. Đà điểu hầm nấm

5. Bít tết đà điểu (hoặc đà điểu chiên xù)

6. Đà điểu nấu lẩu