ĐẶC SẢN ĐÀ ĐIỀU 1

1.450.000₫

Đà điểu cuốn lá cải
Cánh đà điểu chiên mắm
Đà điểu nướng giấy bạc (hoặc nướng sa tế)
Đà điểu lúc lắc (hoặc sốt tiêu đen)
Đà điểu rang muối
Đà điểu om sấu

Đc sn đà điu 1 – 1.450.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Đà điểu cuốn lá cải

2. Cánh đà điểu chiên mắm

3. Đà điểu nướng giấy bạc (hoặc nướng sa tế)

4. Đà điểu lúc lắc (hoặc sốt tiêu đen)

5. Đà điểu rang muối

6. Đà điểu om sấu