ĐẶC SẢN CÁ TẦM 2

1.850.000₫

Nem cuốn cá tầm
Nộm xoài xanh tôm thịt
Cá tầm rang muối
Cá tầm hấp xì dầu
Da cá tầm chiên vừng
Lẩu cá tầm

Đc sn cá tm 2 – 1.850.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Nem cuốn cá tầm

2. Nộm xoài xanh tôm thịt

3. Cá tầm rang muối

4. Cá tầm hấp xì dầu

5. Da cá tầm chiên vừng

6. Lẩu cá tầm