ĐẶC SẢN CÁ TẦM 2

Đc sn cá tm 2 – 1.850.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Nem cuốn cá tầm

2. Nộm xoài xanh tôm thịt

3. Cá tầm rang muối

4. Cá tầm hấp xì dầu

5. Da cá tầm chiên vừng

6. Lẩu cá tầm