ĐẶC SẢN CÁ TẦM 1

1.550.000₫

Súp cá tầm
Nốm sứa
Da cá tầm chiên vừng
Cá tầm rang muối
Cá tầm nướng cuốn bánh đa
Cá tầm om chuối đậu

Đc sn cá tm 1 – 1.550.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Súp cá tầm

2. Nộm sứa

3. Da cá tầm chiên vừng

4. Cá tầm rang muối

5. Cá tầm nướng cuốn bánh đa

6. Cá tầm om chuối đậu