ĐẶC SẢN CÁ TẦM 1

Đc sn cá tm 1 – 1.550.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Súp cá tầm

2. Nộm sứa

3. Da cá tầm chiên vừng

4. Cá tầm rang muối

5. Cá tầm nướng cuốn bánh đa

6. Cá tầm om chuối đậu