ĐẶC SẢN CÁ HỒI 2

Đc sn cá hi 2 – 1.500.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gỏi cá hồi

2. Cá hồi bỏ lò sốt phomai

3. Cá hồi hấp xì dầu

4. Cá hồi chiên kiểu Nhật

5. Cá hồi sốt bơ kiểu Pháp

6. Cháo cá hồi