ĐẶC SẢN CÁ HỒI 1

Đc sn cá hi 1 – 1.500.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gỏi cá hồi

2. Cá hồi nướng giấy bạc

3. Cá hồi hấp sốt mayonnaise

4. Cá hồi xào nấm 

5. Cá hồi sốt chanh leo

6. Lẩu đầu cá hồi chua cay