ĐẶC SẢN CÁ HỒI 1

1.500.000₫

Gỏi cá hồi
Cá hồi nướng giấy bạc
Cá hồi hấp sốt mayonnaise
Cá hồi xào nấm
Cá hồi sốt chanh leo
Lẩu đầu cá hồi chua cay

Đc sn cá hi 1 – 1.500.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gỏi cá hồi

2. Cá hồi nướng giấy bạc

3. Cá hồi hấp sốt mayonnaise

4. Cá hồi xào nấm 

5. Cá hồi sốt chanh leo

6. Lẩu đầu cá hồi chua cay