ĐẶC SẢN CÁ GIÒN

Đc sn cá giòn – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Nem cuốn cá giòn

2. Cà giòn sốt chua ngọt

3. Khoai tây chiên

4. Cá giòn rang muối

5. Chả cá giòn nướng dân tộc

6. Lẩu cá giòn