ĐẶC SẢN CÁ GIÒN

1.050.000₫

Đăt tối thiểu 2 mâm
Nem cuốn cá giòn
Cà giòn sốt chua ngọt
Khoai tây chiên
Cá giòn rang muối
Chả cá giòn nướng dân tộc
Lẩu cá giòn

Đc sn cá giòn – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Nem cuốn cá giòn

2. Cà giòn sốt chua ngọt

3. Khoai tây chiên

4. Cá giòn rang muối

5. Chả cá giòn nướng dân tộc

6. Lẩu cá giòn